dnes je 30.11.2022

Zmena v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1. januára 2021Garancia

14.12.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola účtovania v knihe záväzkov a knihe pohľadávok za rok 2021Garancia

2.12.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovné prípady zachytávajúce problematiku kurzových rozdielov za rok 2021Garancia

15.11.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Transformácia účtovného záznamu od 1.1.2022Garancia

30.9.2021, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2021Garancia

15.11.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava účtovnej závierky za rok 2021Garancia

11.10.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer